Jadwal Rapat Dosen iDu – UTS

NO NAMA Jadwal Kelas Rabu – Jumat
1 Untung Rahardja Jumat. 08.00 – 09.40
2 Yusup
3 Ary B.W Jumat, 09.40 – 11.20
4 Dewi Rabu, 11.20 – 13.00
Rabu, 14.40 – 15.30
Rabu, 15.30 – 17.10
5 Nurlaila Kamis, 08.00 – 09.40
Kamis, 14.40 – 16.20
Jumat, 09.40 – 11.20
6 Meta Rabu, 17.10 – 19.20
Rabu, 19.20 – 20.10
Kamis, 13.00 – 14.40
Jumat, 14.40 – 16.20
Jumat, 17.10 – 18.00
Jumat, 19.20 – 21.00
7 Hany Rabu, 08.00 – 09.40
Rabu, 12.10 – 13.00
Rabu, 13.00 – 14.40
Rabu, 15.30 – 17.10
Kamis, 09.40 – 11.20
Jumat, 08.00 – 09.40
Jumat, 09.40 – 11.20
Jumat, 14.40 – 16.20
8 Haryanto Rabu, 14.40 – 15.30
Rabu, 19.20 – 20.10
Kamis, 17.10 – 19.20
Kamis, 19.20 – 21.00
9 Rose Rabu, 09.40 – 11.20
Kamis, 13.00 – 14.40
Kamis, 14.40 – 16.20
10 Manorang Kamis, 08.00 – 09.40
Kamis, 09.40 – 11.20
Kamis, 11.20 – 13.00
Jumat, 09.40 – 11.20

Berdasarkan data tersebut, maka direkomendasikan pada hari :

Jumat (11 Oktober 2013), 13.00 s/d 14.40

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.